2020-2021 m.m. atmintinė tėvams (globėjams)

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS) 2020-2021 M.M.

 • vaikas privalo turėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis atstumų, dezinfekuoti rankas, paisyti progimnazijos darbuotojų nurodymų dėl saugumo;
 • vaikas į mokyklą nešasi TIK pamokoms būtinas priemones. Spintelėmis naudotis draudžiama, išskyrus atvejus, kai spintelė yra tame pačiame koridoriuje, kaip ir vaiko klasė. Viršutiniai drabužiai laikomi klasėse;
 • griežtai draudžiama pamokų ar pertraukų metu vaikams išeiti į miestą.
 • neleisti vaiko (globotinio) į mokyklą, turinčio viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių: karščiavimas, kosulys, dusulys, gerklės perštėjimas.
 • neleisti vaiko į mokyklą, jei kartu gyvenančiam asmeniui nustatytas COVID-19 arba būtina izoliacija. Klasės auklėtoją informuoti apie neatvykimo į mokyklą priežastį.
 • mokinių tėvai (globėjai) mokinius į mokyklą palydi ar pasitinka tik iki mokyklos kiemo.
 • tėvams, mokyklos svečiams į progimnaziją patekti galima tik pro paradines duris, dėvint apsaugines kaukes ar skydelius, dezinfekavus rankas.
 • lankytis progimnazijoje ir susitikti su auklėtojais, mokytojais, administracija, galima iš anksto susitarus telefonu (telefonai skelbiami mokyklos tinklalapyje) arba atvykus į progimnaziją per paradines duris, kreipiantis į budėtoją. Budėtoja pakviečia reikiamą darbuotoją, jei jis tuo metu yra laisvas ir gali susitikti. Susitikimo vieta – laukiamasis prie budėtojos.
 • su mokyklos darbuotojais rekomenduojame bendrauti telefonu – numeriai skelbiami progimnazijos tinklalapyje www.progimnazija.moletai.lm.lt 
 • valgykloje mokiniai valgo tik jų klasės koncentrui skirtų pertraukų metu. Maisto galima įsidėti iš namų ir jį suvalgyti savo klasėje.
 • Mokiniai maitinami: po 2 pamokų – penktokai; po 3 pamokų – šeštokai; po 4 pamokų – septintokai; po 5 pamokų – aštuntokai;

PRIVALOMOS HIGIENOS IR SAUGOS PRIEMONĖS MOKINIUI:

 • 2-3 apsauginės kaukės arba skydelis;
 • vienkartinės nosinės;
 • asmeninė gertuvė, buteliukas ar puodelis (vandens talpos bus klasės patalpoje).

Nevykdančių teisėtų mokyklos personalo nurodymų  mokinių tėvai bus nedelsiant kviečiami į mokyklą, o kartojantis problemai mokiniai bus atskiriami nuo klasės kolektyvo arba bus pasiūlyta mokytis savarankiškai taikant nuotolinio mokymo instrumentus.

Progimnazijos administracija