Apie mokyklą

Molėtų progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pagrindinio ugdymo I-os dalies bendrąjį išsilavinimą. Progimnazijos statusas suteiktas 2013-09-01. Mokykla vykdo formaliojo ir neformaliojo ugdymo bei prevencines  programas.

Mokykla įsikūrusi keturiuose korpusuose, turi sporto salę, valgyklą ir turi kolektyvinės apsaugos statinio statusą. Bendras patalpų plotas siekia 6500 m2.  

Mokyklos vizija

Plėtojanti matematikos, gamtos mokslų ir technologijų ugdymą, prasmės, atradimų ir
mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti, modernią aplinką kurianti progimnazija.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pagrindinio ugdymo programos I pakopos mokymą, tenkinant kiekvieno mokinio poreikius pagal gebėjimus, ugdyti harmoningą ir kūrybišką, sumanų, saugų ir sveiką žmogų, gebantį integruotis visuomenėje.

Mokyklos vertybės:

  • Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;
  • Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;
  • Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant mokyklos tradicijas;
  • Nuolatinis mokymasis.