Atmintinė mokiniams 2020-2021 m.m.

ATMINTINĖ MOKINIAMS 2020-2021 m.m.

 1. Į mokyklą atvykti turint 2-3 apsaugines kaukes arba skydelį;
 2. Į mokyklą įeiti per savo klasei skirtą įėjimą;
 3. Apsauginę kaukę ar skydelį privaloma dėvėti pertraukų metu;
 4. Išeiti į koridorių šalia savo klasės ar mokyklos kiemą galima tik gavus mokytojų leidimą. 
 5.  Griežtai draudžiama išeiti į miestą.
 6. Turėti asmeninę gertuvę, puodelį ar buteliuką vandeniui (talpos vandeniui pasipildyti bus klasėse);
 7. Valgyti galima savo klasėje, į valgyklą eiti tik su mokytoju ir tik per savo pertrauką:
 • po 2 pamokų – penktokai;
 • po 3 pamokų – šeštokai;
 • po 4 pamokų – septintokai;
 • po 5 pamokų – aštuntokai;
 1. Pamokoms reikalingas priemones galima laikyti savo klasėje – asmeninėmis spintelėmis naudotis  leidžiama tik tuo atveju, jei ji yra tavo klasės koridoriuje. 
 2. Klasėje tik pamokoms būtinos priemonės, jokių kitų daiktų. 
 3. Skirtingų koncentrų mokinių kontaktas draudžiamas, o to paties koncentro maksimaliai ribojamas.
 4. Mokinius į specializuotus kabinetus palydi ir parveda dalyko mokytojas.
 5. Į tualetą iš klasės galima išeiti  po vieną.
 6. Nuolat prisiminkite higienos reikalavimus, dezinfekuokite rankas.
 7. Nevykdančių teisėtų mokyklos personalo nurodymų  mokinių tėvai bus nedelsiant kviečiami į mokyklą, o kartojantis problemai mokiniai bus atskiriami nuo klasės kolektyvo arba bus pasiūlyta mokytis savarankiškai taikant nuotolinio mokymo instrumentus.