Laisvos darbo vietos

Atranka į mokytojo padėjėjo darbo vietą įvyko. Reikalavimus atitikęs kandidatas informuotas.

Konkursai į specialiojo pedagogo ir logopedo pareigas pratęsiami iki rugpjūčio 20 d.


Į SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGAS

Pareigybė – spec.pedagogas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis – pagalbos mokiniui teikimas vadovaujantis spec.pedagogo pareigybės aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimtinurodyti pareigybės apraše

Privalumas ­– darbo patirtis su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, gretutinė pagalbos mokiniui specializacija-kompetencija.

Darbo apmokėjimas – pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentai atrankai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą CV;
  5. galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 12.00 val. darbo dienomis, adresu: Jaunimo g. 1,  Molėtai., tel. 8-683-38633 el. p. rastine@progimnazija.moletai.lm.lt

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai ar siunčia elektroniniu paštu. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis su pirminius reikalavimus atitinkančiais kandidatais. Kvietimas pokalbiui bus išsiųstas 2021 m. birželio 21 d. kandidato elektroninio pašto adresu.


Į LOGOPEDO PAREIGAS

Pareigybė – logopedas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutartis – neterminuota nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis – logopedinės pagalbos teikimas, darbas pagal pareigybės aprašą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimtinurodyti pareigybės apraše

Privalumas ­– logopedinio darbo patirtis 11-14 metų vaikams, gretutinė pagalbos mokiniui specializacija-kompetencija.

Darbo apmokėjimas – pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentai atrankai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą CV;
  5. galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.

Dokumentai priimami iki2021 m. rugpjūčio 20 d. 12.00 val. darbo dienomis, adresu: Jaunimo g. 1,  Molėtai., tel. 8-683-38633 el. p. rastine@progimnazija.moletai.lm.lt

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai ar siunčia elektroniniu paštu. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis su pirminius reikalavimus atitinkančiais kandidatais. Kvietimas pokalbiui bus išsiųstas 2021 m. birželio 21 d. kandidato elektroninio pašto adresu.