Dienos grupė

 Nuo 2018 m. vasario 1 d. mokykloje veikia visos dienos grupė. Pagrindinis tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams bei atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti vaikų užimtumą, socialinę-ugdomąją veiklą. 

Grupei  vadovauja  auklėtoja Kristina Stankevičienė, mob.tel. 867379052.
Grupės auklėtojos padėjėja  Laura Žalaitė, mob.tel. 867267784.

Savo veiklas grupė organizuoja įvairiose mokyklos erdvėse, kurios po pamokų tampa laisvos. Siekiama, kad 2020 m. į dienos grupės veiklą įsitrauktų ne mažiau kaip 20% mokinių (šiuo metu lanko 5 % mokinių, poreikis – 11%).

Dienos grupė dirba iki 17 val.

Pagrindinės veiklos:

  • namų darbų ruoša;
  • mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
  • individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
  • bendrųjų gebėjimų lavinimas;
  • sveikos gyvensenos propagavimas;
  • socialinė priežiūra;
  • laisvalaikio organizavimas.

Grupės veiklos planas (patvirtintas 2018-02-01 įsakymu Nr. V-8)
Grupės dienotvarkė
Kvietimas tėvams, globėjams

Informacija apie visos dienos mokyklos koncepciją:

  1. Švietimo naujienos apie visos dienos mokyklą
  2. ŠMM visos dienos mokyklos modelio viešųjų konsultacijų medžiaga
  3. Ko galima pasimokyti iš užsienio