Priėmimas į mokyklą

Mokinių priėmimo į progimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka

Mokinio priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1. Tėvų ar globėjų prašymas (forma);
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ar mokymosi pasiekimus liudijantis dokumentas;
4. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma;
5. Vaiko nuotrauka (3×4).