Laukiame būsimų penktokų!

Aktuali informacija prieš pradedant mokytis Molėtų progimnazijoje.

Klasių vadovės:

5a – Ieva Vaicekauskienė, fizinio ugdymo mokytoja, tel. 865269884

5b – Inga Pelakauskienė, technologijų mokytoja, tel. 867184383

5c – Rima Umbrasienė, anglų kalbos mokytoja, tel. 861014379

5d – Ilona Grinienė, dailės mokytoja, tel. 867091107

  • Priėmimas į progimnaziją.

Dokumentai:

1. Tėvų ar globėjų prašymas (forma);

2. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;

3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ar mokymosi pasiekimus liudijantis dokumentas;

4. Pasitikrinti sveikatą iki naujų mokslo metų pradžios.

5. Vaiko nuotrauka (3×4).

Birželio mėn. prašymai mokytis progimnazijoje priimami progimnazijos raštinėje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00. Vasaros metu darbo laikas bus paskelbtas progimnazijos svetainėje.

  • Uniforma.

Progimnazijoje mokiniai nešioja uniformas. Džemperius siuva ir kainą nustato UAB „Lidata“. Informacija apie komplektaciją https://drive.google.com/file/d/1vqHlDgiq_6pSaUJtVaZWpPae4B9SP3tw/view

Panašus džemperis gali būti įsigytas ir kitoje parduotuvėje. Ženkliuką su progimnazijos logotipu penktokai gauna dovanų rugsėjo 1-ąją.

Uniformų matavimas su „Lidata“ atstovais vyks balandžio 23 d. 12.00 Molėtų pradinėje mokykloje. Registracijos matavimams forma bus pabendrinta, kai tik UAB „Lidata“ atsiųs.

  • Spintelės.

Spinteles tėvai (globėjai) perka. Galima susitarti ir įsigyti jas turint savus kontaktus, galima kreiptis į progimnaziją. Už spinteles atsakinga yra budinčioji Giedrė Meiliūnienė, tel. 867648382. Nuo birželio 14 d. ji turės duomenis iš 8-okų klasių vadovių apie parduodamas spinteles, jų kainą ir savininkų kontaktus.

  • Vadovėliai.

Vadovėliais, išskyrus anglų kalbos, nemokamai aprūpina mokykla. Vadovėlių atsiėmimo tvarkaraštis bus paskelbtas rugpjūčio mėn. progimnazijos svetainėje, Facebook paskyroje, informaciją perduos ir klasių vadovės.

Anglų k. vadovėliai perkami dvejiems mokslo metams, visą informaciją rudenį suteiks anglų kalbos mokytojos.

  • Mokinių dalijimas į grupes.

Dvi klasės dalijamos į 3 mobilias grupes anglų kalbai, technologijoms ir informacinėms technologijoms mokytis. Grupėse stengiamasi išlaikyti vienodą, lyginį skaičių mokinių (aktualu dialogų atsiskaitymams anglų k.). Į grupes skirstoma pagal mokinių eilės numerį, numerių nepainiojant, pvz., 5a1 grupė – a klasės nr. 1-16, 5ab2 grupė – a klasės nr. 17-24, b klasės nr. 1-8; 5b3 grupė –  b klasės nr. 9-24. Jei klasės vadovas yra anglų k. mokytojas, jis moko tą grupę, kurioje yra daugiausia jo auklėtinių. Kitoms mokytojoms grupės skiriamos atsižvelgiant į praeitais metais turėtus pogrupius (jei pernykščių 5-okų turėjo a1 grupę, šiais mokslo metais gauna ab2, jei turėjo ab2, gauna b3 grupę).

Kilus klausimams, kreipkitės į klasių vadoves, mokyklos administraciją. Kartu surasime sprendimus.

Su džiaugsmu ir nekantrumu laukiame Jūsų vaikų progimnazijoje!

Progimnazijos administracija