Mokinių taryba

 • inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • tariasi dėl institucijos veiklos organizavimo.

Mokinius į Tarybą iš 5-8 klasių renka mokinių taryba savo susirinkime, atviru
balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip du
trečdaliai visų mokinių tarybos narių. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą į Tarybą gali
kiekvienas mokinių tarybos narys.

Mokinių tarybos nariai:

 • Meda Rukšnaitytė 8b, tarybos pirmininkė 
 • Žeimantas Čekuolis 6a
 • Viltė Matačiūnaitė 6b
 • Nojus Pagalys 6c
 • Deimilė Pikauskaitė 7a 
 • Džastina Pociūnaitė 7b
 • Kamilė Stundžytė 7c 
 • Austėja Bačiulytė 8a 
 • Andrė Makovskytė 8c 
 • Kristina Malinauskaitė 8d