Mokyklos metodinė taryba

Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, teikia mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

Tarybos pirmininkė – Ieva Vaicekauskienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė.

Nariai:

  • Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Jolanta Audenienė;
  • Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Ingrida Šimulynienė;
  • Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė Audronė Ignatavičienė;
  • Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas Arūnas Tūba;
  • Rusų ir vokiečių kalbų metodinės grupės pirmininkė Lidija Pranskūnienė;
  • Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupės pirmininkas Audronis Kraujalis;
  • Klasių vadovų metodinė grupės pirmininkė Asta Vorobjovienė.