Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybai atstovaujama po lygiai: 5 mokiniai, 5 tėvai ar globėjai, 5 mokytojai.

Mokyklos tarybos nariai:

 • Agnė Audėjienė – pirmininkė, tėvų atstovė;
 • Kristina Knezienė, tėvų atstovė;
 • Jurgita Matulionė, tėvų atstovė;
 • Virginija Bareikienė, tėvų atstovė;
 • Rosita Pikauskienė, tėvų atstovė;
 • Aušra Minkevičienė, mokytojų atstovė;
 • Audronija Kibickienė, mokytojų atstovė;
 • Ieva Vaicekauskienė, mokytojų atstovė;
 • Jolanta Audenienė, mokytojų atstovė;
 • Arūnas Tūba, mokytojų atstovas;
 • Viltė Audėjūtė, mokinių atstovė,
 • Elada Narsevičiūtė, mokinių atstovė;
 • Milda Baronaitė, mokinių atstovė;
 • Joringis Girskas, mokinių atstovas;
 • Paulina Janušaitė, mokinių atstovė;
 • Algimantas Antanas Čiža, vietos bendruomenės atstovas.

Progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Mokyklos tarybos atnaujinimo