Mokymasis nuo 2021 m. sausio 25 d.

Ugdymo procesas vis dar yra organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. į mokyklą mokytis eina mokiniai, kuriems sudėtinga namuose nuotoliniu būdu mokytis dėl tėvų darbo specifikos, nesijungia prie nuotolinių pamokų, neatlieka paskirtų užduočių ar yra kitų svarbių priežasčių.

Pamokos vyks nuotoliniu būdu, mokiniams progimnazijos klasėse bus sudarytos sąlygos jose dalyvauti ir atlikti paskirtas užduotis.

Mokinių, atvykstančių mokytis į mokyklą, sąrašas tvirtinamas progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, atsižvelgiant į ŠMSM sudarytą pagalbos poreikio vaikui nustatymo ir teikimo algoritmą.

Klasė 5 6 7 8
A 15 kab. 32 kab.       22 kab.,         25 kab.  
B 16 kab.   23 kab.  
C   33 kab. 24 kab. 13 kab.
D 17 kab. 35 kab.   13 B kab.

Saugumo reikalavimai:

  1. Į mokyklą mokiniai patenka tik per jiems skirtą kontroliuojamą įėjimą.
  2. Įeinant į mokyklą būtina dėvėti kvėpavimo takus dengiančią kaukę, prie termovizoriaus pasimatuoti temperatūrą ir dezinfekuoti rankas.
  3. Paskirtoje klasėje su mokytojo padėjėju mokiniai jungiasi prie sinchroninių pamokų.
  4. Per sinchroninių pamokų langus mokiniai atlieka mokytojų paskirtus darbus savarankiškai, prižiūrint ir padedant mokytojo padėjėjui.
  5. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių maitinimas vyksta per trečią pertrauką mokyklos valgykloje. Maistas bus atvežamas paslaugos davėjo vienkartinėse pakuotėse. Kiti mokiniai iš namų įsideda savo maistą. Mokyklos valgykla neveiks dėl visų sergančių virėjų.
  6. Mokiniai į mokyklą ir iš jos pavežami mokyklinių transportu. Atsakinga už mokinių pavėžėjimą Gražina Žalienė tel. 867380108.
  7. Mokiniai per pertraukas gali išeiti į kiemo dalį prie koncentrui skirto įėjimo į mokyklą, bet jiems draudžiama susitikti su kito koncentro mokiniais ir savavališkai palikti mokyklos teritoriją. Pertraukų metu draudžiamas fizinis mokinių kontaktas.