Nuotolinis mokymas

Lapkričio 3-6 d. progimnazijoje ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

  • Pamokos organizuojamos pagal 2020-2021 m.m. I pusmečio tvarkaraštį.
  • Mokytojai iki lapkričio 2 d. 12 val. TAMO dienyne užpildo visas savo pamokas nurodydami, kada bus vaizdo pamoka (nuoroda prisijungimui pateikiama “Klasės darbo” skiltyje) ir paskiria namų darbus visai savaitei.
  • Vaizdo pamokų planuojama organizuoti ne mažiau kaip 50% nuo bendro dalyko savaitinių pamokų skaičiaus.
  • Pamokų laikas išlieka tas pats, per pertraukas pamokos vykti negali, mokiniams būtina pailsėti ir tą laiką rekomenduojama praleisti ne prie kompiuterio, planšetės ar telefono.
  • Vaizdo pamokoms naudojama Zoom, namų ir klasės darbai užduodami Eduka, EMA.
  • Mokytojai sutaria su mokiniais dėl konsultavimo ne vaizdo pamokų metu būdų ir priemonių (gali būti naudojamos Facebook grupės, atliktos užduotys siunčiamos mokytojams el.paštu – mokytojų elektroniniai paštai skelbiami Tamo dienyne).    

Šeimos, kurios turi interneto ryšį, bet trūksta kompiuterių, gali kreiptis į mokyklos IT koordinatorių Jurgitą Kniaziukienę tel.: 861589724. Joms bus duodamos planšetės. Įranga bus duodama pasirašant panaudos sutartį.

Tačiau neturint interneto mokykla negali tokiam trumpam keturių dienų laikotarpiui iš mobilaus ryšio operatorių gauti interneto modemų. Todėl planšetę imti iš mokyklos nėra tikslo. Tokių šeimų vaikai gaus popierines užduotis nuotolinio mokymo keturioms dienoms.

Daugiau informacijos progimnazijos tinklaraštyje.