Mokymasis nuo 2021 m. sausio 25 d.

Ugdymo procesas vis dar yra organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. į mokyklą mokytis eina mokiniai, kuriems sudėtinga namuose nuotoliniu būdu mokytis dėl tėvų darbo specifikos, nesijungia prie nuotolinių pamokų, neatlieka paskirtų užduočių ar yra kitų svarbių priežasčių.

(daugiau…)

Kalėdinės atostogos

Kalėdinės atostogos prasideda 2020 m. gruodžio 23 d., baigiasi 2021 m. sausio 5 d.

Pamokos vyks nuo 2021 m. sausio 6 d.