Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Mokykla dalyvauja dviejuose pirkimuose II-ame ir III-ame.

Per II pirkimą sukomplektuota priemonių už 6,2 tūkst.€, o III pirkimo sąrašą sudarė mokyklos STEAM komanda už 5,7 tūkst.€

Pati mokykla į šį projektą investavo 4 tūkst.€ įsigydama įrangos, kurios nebuvo galima gauti per ŠAC organizuotą III pirkimą.

Mokykla su savivaldybės pagalba suremontavo patalpas būsimai STEAM laboratorijai už 10 tūkst.€

Baldus pagamino UAB „Labochema“ (15 tūkst.€).

Laboratorija atidaryta 2019 m. gruodžio m.

Daugiau informacijos NŠA tinklalapyje.