Trumpa istorija

    Lietuvos Respublikos Aukštesniojo mokslo departamento įsakymu Nr. 21 1923 m. spalio 12 d. Molėtų valsčiaus valdybos prašymu buvo leista įsteigti mokyklą:

(dokumentas iš Lietuvos valstybinio archyvo)

1923 m. atidaryta I ir II klasės, kuriose mokėsi 52 mokiniai: 41 berniukas ir 11 mergaičių.
1930 metų apskaitoje parašyta, kad Molėtų mokykla buvo įkurta 1923 m. rugsėjo 25 d. Tipas- vidurinė bendro lavinimo mokykla.
Pirmasis direktorius – Jurgis Andziulis (kitur Andriulis). Atvyko iš Giedraičių vidurinės mokyklos, kur dirbo mokytoju.
1925 m. mokyklai vadovavo Jonas Urbietis.
1927 m. direktoriaus pareigas ėjo Alfonsas Taškūnas.
1926 mokslo metų pagaigoje Molėtų vidurinėje mokėsi 122 mokiniai iš jų 95 berniukai ir 27 mergaitės: I kl-36 mokiniai, II kl.- 29, III-32, IV- 25.