Ugdymas lapkričio 9-27 d.

Nuo lapkričio 9 iki 29 dienos paskelbto Lietuvoje karantino laikotarpiu mokykloje pamokos vyks mišriu būdu. Maksimaliai vykdant ŠMSM, SAM ir OV galiojančias rekomendacijas dėl CORONA-19 užsikrėtimo rizikos sumažinimo ugdymo procesą organizuojant mokykloje:

  1. Į mokyklą mokiniai patenka tik per jiems skirtą kontroliuojamą įėjimą;
  2. Įeinant į mokyklą būtina dėvėti kvėpavimo takus dengiančią kaukę, prie termovizoriaus pasimatuoti temperatūrą ir dezinfekuotis rankas;
  3. lapkričio 9-13 d., 23-27 d. įprastu būdu pamokos vyks 5-6 klasių mokiniams paskirtuose kabinetuose, o 7-8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu;
  4. lapkričio 16-20 d.įprastu būdu pamokos vyks 7-8 klasių mokiniams paskirtuose kabinetuose, o 5-6 klasių mokiniams nuotoliniu būdu;
  5. Visos klasės dalinamos į dvi grupes (pagal eilės nr. sąraše) ir joms skiriamos atskiros ugdymo patalpos;
  6. Pamoką klasei veda mokytojas su padėjėju, kurie pasikeisdami organizuoja ugdymą abiejose klasės grupėse;
  7. Kontaktinės pamokos vyksta pagal patvirtintą 2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio tvarkaraštį;
  8. Nuotolinės pamokos pažymėtos 2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio tvarkaraštyje (mėlyna spalva) vykdomos ZOOM aplinkoje. Prisijungimai prie jų nurodomi pamokos klasės darbe TAMO dienyne;
  9. Nuotolinės pamokos sudaro apie 50% savaitinio mokiniui skirto pamokų krūvio;
  10. Neformalaus ugdymo ir dienos grupės užsiėmimai mokykloje vykdomi laikantis OV rekomendacijų.
KLASIŲ SKIRSTYMAS Į SRAUTUS IR KABINETUS