Veikla

Mokyklos vizija

Plėtojanti matematikos, gamtos mokslų ir technologijų ugdymą, prasmės, atradimų ir
mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti, modernią aplinką kurianti progimnazija.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pagrindinio ugdymo programos I pakopos mokymą, tenkinant kiekvieno mokinio poreikius pagal gebėjimus, ugdyti harmoningą ir kūrybišką, sumanų, saugų ir sveiką žmogų, gebantį integruotis visuomenėje.

Mokyklos vertybės:

  • Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;
  • Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;
  • Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant mokyklos tradicijas;
  • Nuolatinis mokymasis.