Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija progimnazijoje vykdoma:

MOKINIAMS:

 • integruojant korupcijos prevencijos temas į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos, geografijos, dailės, informatikos pamokas;
 • integruojant į klasių vadovo veiklą: organizuojant klasių valandėles, diskusijas, edukacines išvykas, socialinę-pilietinę veiklą ir pan.

PERSONALUI organizuojami edukaciniai susirinkimai korupcijos prevencijos temomis.

Molėtų progimnazijoje teikiamų paslaugų kainoraštis.

 1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Video rasite čia:
  https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
 2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“. Video rasite čia:
  https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
 3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“ . Video rasite čia:
  https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
 4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“. Video rasite čia: 
   https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
 5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“. Video rasite čia:
  https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s