Veikimo algoritmai dėl COVID-19

  1. Mokyklos darbuotojui susirgus COVID-19 liga >>>
  2. Tėvui ar globėjui kuomet suserga COVID-19 liga jo vaikas >>>
  3. Tėvui ar globėjui turėjus jam ar jo vaikui didelės rizikos kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu >>>
  4. Tėvui ar globėjui kuomet mokykloje nustatomas COVID-19 liga segantis asmuo >>>