Psichologė

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė (mob. telefonas  864597323)

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais: nenori lankyti mokyklos, nesiseka mokytis, nenori lankyti pamokų, stokoja mokymosi motyvacijos;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: bijo kalbėti prieš klasę/auditoriją, bijo rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • nori stiprinti savo pasitikėjimą savimi;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu, depresine būsena;
 • gedi artimo žmogaus, naminio gyvūnėlio;
 • jaučiasi vienišas/a, liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė tėvai ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • konfliktai su tėvais, globėjais;
 • svarsto, abejoja apie ateities planus, pvz. kur mokytis baigus mokyklą, susiduria su karjeros planavimo problemomis;
 • nori geriau pažinti save, savo gebėjimus, talentus, tobulinti save kaip asmenybę ir pan.;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių.
 • ieško atsakymų į egzistencinius, dvasinius-religinius klausimus.

Mokinių tėvai/ globėjai  į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • kai vaikas mokykloje susiduria su tam tikromis problemomis, sunkumais mokykloje: sunkiai sekasi mokytis, nepažangumas, stokoja mokymosi motyvacijos, praleidinėja pamokas ir pan.;
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius su vaiku;
 • rūpinasi vaiko gerove, nes šeimoje vyksta skyrybos/ar yra įvykusios, tėvai išvykę gyventi į užsienį;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • rūpinasi vaiko saugumu, pvz, vaikas mokykloje patiria patyčias, yra atstumtas/a ir pan;
 • vaikas konfliktuoja su klasės vadovu, mokytoju, klasės draugais;
 • nori tobulinti savo asmenines psichologines žinias vaiko raidos  ir elgesio ypatumų.  

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi priežastis ir būdus padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori efektyviau dirbti su specialių poreikių vaikais, atsižvelgiant į jų mokymo ir ugdymo specifiškumą;
 • nori geriau pažinti savo mokinių tam tikro amžiaus tarpsnio raidos ypatumus parenkant tinkamiausius ugdymo būdus;
 • nori sukurti saugų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtas šeimoje, mokinio gedėjimas, savižudybė, pedofilijos atvejai ir pan.